GIẢI PHÁP HỌC TIẾNG ANH

beginners

4 - 6 tuổi

  • Đầu ra: Beginners
  • Đầu vào: học sinh bắt đầu tiếp cận Tiếng Anh
starters

6-8 tuổi

  • Đầu ra: Pre-A1
  • Đầu vào: Beginners/ học xong khóa Beginners
movers

8 - 10 tuổi

  • Đầu ra: CEFR A1
  • Đầu vào: Pre-A1/ học xong khóa Starters
flyers

8 - 10 tuổi

  • Đầu ra: CEFR A2
  • Đầu vào: A1/ học xong khóa Movers

Nhận thông tin mới nhất

Được phát triển độc quyền bởi

CÔNG TY CỔ PHẦN GALAXY EDUCATION

Hotline: 1900 9399